Onze Club

Geschiedenis van de Artistieke Groep Bree.

Toen in 1970 vier hobby fotografen het idee kregen een club te stichten, hadden zij waarschijnlijk nooit durven hopen dat nu, na bijna vier decennia, deze vereniging nog steeds een actief  bestaan zou hebben.

Onder het voorzitterschap van wijlen Kwanten Marcel, werd er besloten de zaken groots aan te pakken. Daar fotografie toch een kunstvorm is, dacht men, dat het niet kon schaden indien ook andere kunstvormen hun stek zouden hebben binnen deze vereniging. Zodoende kregen ook schilders, tekenaars, filmers en alles wat onder de naam “artistiek” thuis hoort, hun plaatsje toebedeeld. Vandaar ook onze, misschien wat hoogdravende naam.

De club groeide en in onze archieven heb ik kunnen achterhalen, dat in 1975, de club reeds een 40 tal leden telde. Elk jaar konden de leden hun werken op een tentoonstelling aan het grote publiek voorstellen. Zwart-wit foto’s werden op blokken van vezelplaat geplakt, schilderijen en tekeningen in het juiste licht geplaatst en de ganse tentoonstelling werd opgefleurd, met bloemstukkendoor onze eigen bloemschiksters gemaakt. Natuurlijk kwamen ook film en dia’s aan bod. Daar wij destijds onze eigen stad Bree en zijn inwoners steeds in het middelpunt plaatsten, konden wij verzekerd zijn, van een zeer grote interesse voor deze tentoonstellingen.

In 1976 hadden wij wellicht een primeur voor Limburg. Een overvloei systeem met zes projectoren, toverde een prachtige diashow op een scherm van 27 m2. Maar ja, zoals met vele zaken, komen er na jaren van bloei ook jaren van achteruitgang. Zo ook met onze club. Na interne conflicten werd onze vereniging meer dan gehalveerd, zodanig zelfs dat er alleen nog fotografen overbleven.

In 1982 besloot onze toenmalige voorzitter Marcel Kwanten, lijdende onder een ongeneeslijke en lang aanslepende ziekte, zijn lidmaatschap van de A.G.B. stop te zetten. Wijlen Claes Mathieu, vader van de huidige voorzitter Jan, heeft toen het voorzitterschap voor het lopende jaar waargenomen.

In 1983, na de verkiezing van een totaal nieuw bestuur, werd er besloten een geheel nieuwe weg in te slaan. Onder impuls van de nieuwe en nu nog steeds fungerende voorzitter, trad de A.G.B. toe tot het V.L.F. Het zelfde jaar nog, werd er al deelgenomen aan wedstrijden zoals het salon, de criteriums en ook voor het eerst aan de foto zoektocht, in dat jaar te Koersel. Vanaf toen primeerde voor de club, de kwaliteit van de werken en niet de populariteit bij Jan met de pet. De eerste aanvaardingen en prijzen werden met veel enthousiasme op de vergaderingen uitgedeeld. Een ander hoogtepunt was de organisatie van het jaarlijks provinciaal salon en de fotozoektocht in 1989. Een primeur hierbij was, dat wij de eerste club in Limburg waren, die de uitslagen via computer verwerkte zodat de bezoekers van de jureringen hun uitslag dezelfde dag al kenden.

Sindsdien hebben wij nog verschillende kleinere en grotere tentoonstellingen gehouden en één van de hoogtepunten daaruit was, de 25 jarige Maria feesten in 1996. Door alle foto’s die men nog terug kon vinden te kopiëren en te vergroten, had wijlen Mathieu Claes een overzicht gemaakt van 100 jaar Maria feesten in Bree. Zijn werk was klaar, maar spijtig genoeg heeft hij deze tentoonstelling niet meer kunnen meemaken, daar hij enkele maanden ervoor onverwacht overleed. De club heeft er dan voor gezorgd, dat deze werken, samen met een volledig overzicht van alle activiteiten in verband met het Maria jaar werden tentoongesteld.

Met een tiental leden zijn we dan aan het nieuwe millennium begonnen. Samen hiermee heeft de digitale fotografie ook haar intrede gemaakt. Sceptici onder ons voorspelde dat, “het analoge werk” nooit zou verdwijnen. Tegenwoordig weten we wel beter. Van onze huidige 18 leden is er niemand meer, die geen digitale reflexcamera bezit. Het analoge werk is praktisch nihil geworden. Samen met beeldbewerking programma’s heeft dit aan veel uitgebluste fotografen een nieuwe impuls gegeven.

Nu wij zo langzaamaan naar ons 40 jarig bestaan toegroeien, wordt er al duchtig gebrainstormd op welke manier wij dit gaan vieren. Dat het iets spectaculairs moet worden, daar zijn we het al over eens. Iets wat men zich jaren later nog goed zal herinneren. Indien we hierin slagen is het doel van de fotografie, beelden maken om later een herinnering te hebben, geslaagd.

                                                                                                          De voorzitter,

                                                                                                                Jan Claes

Copyright © All Rights Reserved